Badanie gruntu – dlaczego warto wykonać je przed zakupem nieruchomości?

Badanie gruntu – dlaczego warto wykonać je przed zakupem nieruchomości?

Nieprzemyślane decyzje podejmowane podczas zakupu działki przeznaczonej pod budowę domu mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlatego wielu inwestorów decyduje się wykonać badanie gruntu jeszcze przed dokonaniem transakcji oraz podjęciem ostatecznej decyzji, czy konkretna nieruchomość spełnia ich wszystkie oczekiwania. Może się bowiem okazać, że wyniki badań geotechnicznych wykażą występowanie na danym terenie osuwisk albo niską nośność gruntu, co może wymagać dodatkowych wzmocnień fundamentów i znacznie podnosić koszty budowy.


Chociaż kilka lat temu badanie gruntu przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego nie było konieczne, dziś za sprawą znowelizowanej ustawy Prawo budowlane stało się obligatoryjne. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w przepisach w projekcie budowlanym budynku powinny zostać określone geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego. Te natomiast określa się między innymi w oparciu o wykonaną dokumentację geotechniczną. Zatem wykonanie takiej dokumentacji jest konieczne dla uzyskania pozwolenia na budowę. Czasem jednak warto wykonać badanie gruntu nie etapie opracowywania dokumentacji projektowej, ale jeszcze wcześniej, to znaczy, zanim zdecydujemy się na zakup konkretnej nieruchomości gruntowej. Dlaczego?

Co może się stać, jeśli nie wykonasz badań wcześniej?

Geotechniczne badanie gruntu wykonuje na zlecenie inwestora uprawniony specjalista. W tym celu przeprowadza badania w terenie oraz analizę dokumentów dotyczących konkretnego terenu. Badania w terenie obejmują między innymi wykonanie odwiertów, które pozwalają określić rodzaj występujących na danej nieruchomości gruntów oraz ich jednorodność. Odwierty wykonuje się w miejscu, w którym ma zostać posadowiony obiekt budowlany. Ze sporządzonej na ich podstawie dokumentacji inwestor dowie się więcej na temat poziomu wód gruntowych na danym terenie oraz możliwości występowania ewentualnych podtopień w przyszłości. W opracowaniu znajdzie się też informacja na temat poszczególnych warstw gruntów wraz z podaną głębokością ich zalegania, a także obliczenia dotyczące nośności gruntu. Mogą się w nim również znaleźć zalecenia dotyczące sposobu budowy fundamentów. W niektórych przypadkach, jeśli na danym obszarze występują zagrażające stabilności budynku osuwiska, geolog może odradzić zakup takiej nieruchomości i ustrzec inwestora przed nietrafioną inwestycją.

Badanie gruntu na obszarze, który nie należy do inwestora

Warto pamiętać, że obecnie obowiązujące przepisy wymagają wykonania badań gruntu celem zawarcia odpowiednich informacji w projekcie budowlanym. Zatem inwestor i tak będzie musiał ponieść związany z nimi wydatek. Dlaczego miałby ponosić go przed zakupem działki?

Jak pisaliśmy powyżej, może go to ustrzec przed nabyciem nieruchomości, na której nie będzie mógł wybudować domu lub takiej, na której inwestycja wiązałaby się z koniecznością poszerzania ław fundamentowych i wykonania dodatkowych wzmocnień celem zapewnienia stabilności konstrukcji budynku. To z kolei zwykle wiąże się z dodatkowymi kosztami. W ostateczności może nie dojść do rozpoczęcia budowy. Już choćby z tego względu badanie gruntu warto wykonać przed zakupem działki. Koniecznie należy na takie badanie uzyskać zgodę właściciela działki.

Redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *