Zakup działki budowlanej. Na co zwrócić uwagę?

Zakup działki budowlanej. Na co zwrócić uwagę?

Planując budowę domu, musisz przede wszystkim wybrać miejsce pod inwestycję. Jeżeli nie dysponujesz jeszcze własnym gruntem, konieczny będzie zakup działki. Decyzję warto dobrze przemyśleć, bo nieruchomość powinna służyć przez wiele kolejnych lat i stwarzać komfortowe warunki do mieszkania.

Dlaczego zakup działki budowlanej nie jest taki prosty? Okazuje się, że znalezienie idealnego siedliska może nastręczać wiele trudność. W konsekwencji inwestor często rezygnuje z wymarzonej nieruchomości i idzie na ustępstwa. Najwięcej problemów może się jednak pojawić wtedy, gdy nie sprawdzi dokładniej stanu prawnego nieruchomości, zapisów prawa miejscowego oraz tego, czy można na niej rozpocząć budowę.

Kto jest właścicielem tej nieruchomości?

Najistotniejszą kwestią pozostaje sprawdzenie, kto posiada prawo do dysponowania gruntem. Nie wystarczy jednak rozmowa z osobą, która podaje się za właściciela. Konieczne jest sprawdzenie stanu prawnego w księdze wieczystej. Poza informacjami o właścicielach/współwłaścicielach będą tam też zapisy dotyczące dokładnego adresu, powierzchni gruntu, a także ciążących na nim obciążeń. Oznacza to, że badając księgę wieczystą, inwestor zorientuje się, czy nieruchomość posiada wpis do hipoteki oraz ustanowiono przez nią służebność przejazdu do innej nieruchomości.

Sąsiedztwo jest bardzo ważne

Zanim zakup działki dojdzie do skutku, warto zorientować się, z kim będziemy sąsiadować, jeśli zdecydujemy się na budowę domu. Uciążliwe sąsiedztwo potrafi bardzo utrudnić życie, zwłaszcza jeśli dom zostanie usytuowany zbyt blisko granicy działki. Pamiętajmy jednak, że mówiąc o uciążliwym sąsiedztwie, mamy na myśli nie tylko wścibskie osoby, które próbują zaglądać nam do okien, ale również zakłady przemysłowe, wysypiska lub spalarnie śmieci albo drogi szybkiego ruchu.

Zakup działki budowlanej a zapisy planu miejscowego

Inwestor, będąc w terenie, nie zawsze jest w stanie ocenić, czy najbliższe sąsiedztwo nieruchomości nie będzie uciążliwe. Aby mieć pełny obraz tego, co za parę lat może powstać w pobliżu działki, której zakupem jest zainteresowany, powinien udać się do właściwego miejscowo urzędu gminy, gdzie uzyska stosowane informacje. Te można odczytać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Taki dokument wskazuje na rodzaj gruntu oraz możliwe sposoby jego zagospodarowania. W miejscowym planie określa się wysokość budynku, ilość kondygnacji, stopień pochylenia dachu, powierzchnię biologicznie czynną działki itp.

Rodzaj gruntu i wody gruntowe

Zakup działki warto poprzedzić wykonaniem badań geotechnicznych gruntu. Na to należy jednak uzyskać zgodę właściciela nieruchomości. Takie badania pozwalają na uniknięcie wielu problemów, które mogą pojawić się w trakcie użytkowania budynku. Jako przykład można podać pękanie ścian, czy zapadanie się fundamentów. Badania geotechniczne pozwolą na uzyskanie wiedzy na temat występującego na działce podłoża i jego parametrów, nośności gruntów oraz głębokości wód gruntowych.

Zakup działki budowlanej to ważna decyzja, której skutki możemy odczuwać przez resztę życia. Jeśli będziemy wiedzieli, na co zwrócić uwagę, z pewnością okaże się trafiona.

Redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *